Toegankelijkheidsverklaring

Pictogrammen voor visuele, auditieve en motorische beperkingen

Fotografie

Dit is een website over fotografie. Foto’s hebben een bij uitstek visueel karakter. Ze laten zich lastig vertalen in braille- of gesproken weergave. Toch wou ik net die uitdaging aangaan. Daarom heb ik alle foto’s in mijn portfolio’s voorzien van uitgebreide tekstalternatieven. Een schermlezer zal die oppikken en beschrijven wat er op de foto te zien is. Zo wil ik de beelden aanschouwelijk maken voor niet- en slechtziende bezoekers. Elke tip over hoe ik dit nog beter kan aanpakken, zijn welkom.
Naast de portfolio’s is er de rubriek ‘The making of’. Daarin vertel ik het verhaal achter een foto. Je krijgt er uitleg over hoe de foto tot stand gekomen is. Ook deze informatie geeft de slecht- of niet ziende bezoeker meer inzicht in een beeld.

Voorzieningen voor toegankelijkheid

Bij de bouw van deze website heb ik veel zorg besteed aan de belangrijke toegankelijkheidsvoorzieningen voor bezoekers met een leesbeperking. Hierbij baseerde ik me op de Web Content Accessibility Guidelines van W3C-WAI, zoals die in België ook door AnySurfer worden aanbevolen. Deze criteria voor webtoegankelijkheid werden toegepast bij de bouw van de site:

 • Alle elementen op de website zijn bereikbaar en bedienbaar zonder de muis. Dat geldt ook voor de navigatiemenu’s. Dit is belangrijk voor bezoekers die een muisalternatief (sneltoetsen, schakelknop, joystick, …) gebruiken.
 • Langere pagina’s zijn met koppen ingedeeld. Ze hebben tot doel om vlotter met een schermlezer te kunnen navigeren.
 • Alle grafische elementen zijn voorzien van tekstalternatieven. De foto’s in de portfolio’s kregen bijzonder uitgebreide tekstalternatieven. Het doel hiervan is dat ook blinde en slechtziende bezoekers zich het beeld kunnen voorstellen.
 • Er is erg voorzichtig omgesprongen in het gebruik van plug-ins. Er zijn geen plug-ins gebruikt die de toegankelijkheid ondergraven. Om voorrang te geven aan toegankelijkheid bevat de site geen slide shows. Daardoor is hij wat minder gebruiksvriendelijk voor ziende mensen. Dit is nog een werkpunt voor de toekomst.
 • Voor de vormgeving van de website koos ik een thema dat voorbereid is op toegankelijkheid. Dit thema biedt goede contrasten en een duidelijk lettertype voor slechtziende bezoekers. Verder biedt het een toegankelijk navigatiemenu voor gebruikers van hulpmiddelen. Ook is er op elke pagina een skiplink waarmee je direct naar de inhoud van de pagina springt. Tot slot vind je bovenaan elke pagina een broodkruimel die je kan gebruiken om te navigeren?
 • Er wordt nooit kleur gebruikt om informatie over te brengen.
 • Elke hyperlink naar een andere pagina is gekoppeld aan een betekenisvol tekstfragment.
 • Voor de slechtziende bezoeker zijn er knopjes om het kleurcontrast en de tekengrootte te wijzigen. Hiervoor gebuikte ik een plugin van Joe Dolson.
 • De website bevat geen video. Als er in de toekomst toch filmpjes gepubliceerd zouden worden, dan zullen deze voorzien worden van ondertiteling en audiodescriptie.
 • De website genereert geen (achtergrond) geluid.
 • Alle pagina’s zijn gecontroleerd op een vlotte leesbaarheid. Daardoor zijn ze verstaanbaarder voor mensen met taalproblemen. Hiervoor gebruikte ik de Yoast plugin.

Testing

De website werd tijdens zijn ontwikkeling getest op toegankelijkheid. Hiervoor gebruikte ik de veel gebruikte schermlezers VoiceOver (op een iPhone) en JAWS (op een Windows PC).

Reacties

Mocht je toch nog problemen hebben met toegankelijkheid, geef ze dan zeker door via mijn contactformulier.

Opgesteld op 22 januari 2020